W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”. Tematem szkolenia zorganizowanego przez dyrektora szkoły i prowadzonego przez specjalistę z fundacji „Nasze Zagłębie” były prezentacje nieliniowe z wykorzystaniem programu Prezi.