mgr Aleksandra Migula

Godziny dyżurów:

Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


8.00 – 11.00 10.20 – 15.20 8.00 – 10.00 10.30 – 17.00 12.30 – 14.30

Informacje dla uczniów i rodziców

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Uczniowie odbywają naukę zawodu w zakładach pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa powinna zostać podpisana między uczniem – pracownikiem młodocianym i pracodawcą w obecności rodziców. Obowiązuje przy tym zasada dowolności wyboru zakładu pracy przez uczniów i ich rodziców. Uczeń dostarcza kopię umowy niezwłocznie po jej podpisaniu do kierownika szkolenia praktycznego.

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

Uczniowie w III klasie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 1 dnia w tygodniu (wtorek) u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje Dyrektor szkoły. Uczeń może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia praktycznego. Również w III klasie uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna praktyka zawodowa odbędzie się od 16 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.