mgr Aleksandra Migula

Godziny dyżurów:

Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


12.30 – 15.30 11.00 – 14.30 8.00 – 12.30 9.30 – 17.00 8.00 – 9.00

Informacje dla uczniów i rodziców

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Uczniowie odbywają naukę zawodu w zakładach pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa powinna zostać podpisana między uczniem – pracownikiem młodocianym i pracodawcą w obecności rodziców. Obowiązuje przy tym zasada dowolności wyboru zakładu pracy przez uczniów i ich rodziców. Uczeń dostarcza kopię umowy niezwłocznie po jej podpisaniu do kierownika szkolenia praktycznego.

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

Uczniowie w III klasie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 1 dnia w tygodniu (wtorek) u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje Dyrektor szkoły. Uczeń może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia praktycznego. W III  i IV klasie uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna praktyka zawodowa odbędzie się w następujących terminach:

IV ATP – od 14.11 do 11.12.2022;

III BT – od 30.01 do 26.02.2023;

III AT – od 27.02 do 26.03.2022.