Typy szkół i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

Technikum Samochodowe 

Technik pojazdów samochodowych.

Technik fotografii i multimediów.

Ukończenie Technikum umożliwia po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskanie dyplomu technika a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Warunek przyjęcia: ukończona szkoła podstawowa.
Czas trwania nauki: 5 lat.
Ukończenie szkoły daje tytuł technik fotografii i multimediów, technik pojazdów samochodowych, prawo jazdy, wykształcenie średnie, maturę, i możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Język obcy – angielski, niemiecki.

 

Szkoła Branżowa:

Zawody: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf, fryzjer, lakiernik, kaletnik, kominiarz, krawiec, kuśnierz, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, złotnik-jubiler, kucharz i inne zawody rzemieślnicze.

Warunek przyjęcia: ukończona szkoła podstawowa i umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Czas trwania nauki: 3 lata.
Ukończenie szkoły daje wykształcenie zawodowe – robotnik wykwalifikowany w wyuczonym zawodzie i możliwość kontynuowania nauki w szkołach branżowych II stopnia i na kursach kwalifikacyjnych.
Język obcy: niemiecki lub angielski.

Uczniowie przez wszystkie lata nauki otrzymują wynagrodzenie.