Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00
w czwartki w godzinach od 7.00 do 17.00
w piątki w godzinach od 7.00 do 13.00

Legitymacja szkolna

Pierwsza legitymacja szkolna wydawana jest nieodpłatnie.

Aby otrzymać legitymację szkolną należy przynieść aktualne zdjęcie formatu 30 mm x 42 mm (zdjęcie musi być już przycięte do wskazanego wymiaru). Na odwrocie zdjęcia należy napisać imię i nazwisko, datę urodzenia.

Duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa szkolnego

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej/świadectwa szkolnego należy wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub kliknąć duplikat legitymacji albo duplikat świadectwa.
Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat.

Opłatę za duplikat legitymacji/świadectwa należy wpłacić na poniższe konto bankowe:

ING Bank Śląski
86 1050 1214 1000 0024 2729 3580

Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie,
ul. Powstańców 6a

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię oraz zaznaczyć, że jest to wpłata za duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa szkolnego.

Duplikaty wydawane są po uiszczeniu opłaty w wysokości:

  • legitymacja szkolna: 9,00 zł
  • świadectwo szkolne: 26,00 zł