Sekretariat

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć:

– osobiście,

– drogą pocztową tradycyjną,

– pocztą elektroniczną na adres zstnr2@zstnr2.pop.pl

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00

w czwartki w godzinach od 8.00 do 17.00

w piątki w godzinach od 8.00 do 13.00

Dodatkowe dyżury Dyrekcji Szkoły:

– dyrektor szkoły mgr Harald Kajzer

  • co drugi czwartek 15.00 – 17.00

– zastępca dyrektora szkoły mgr Krzysztof Trembaczowski

  • co drugi czwartek 15.00 – 17.00

Godziny przerw i lekcji:

1 8.00 – 8.45
10 minut
2 8.55 – 9.40
10 minut
3 9.50 – 10.35
20 minut
4 10.55 – 11.40
10 minut
5 11.50 – 12.35
10 minut
6 12.45 – 13.30
10 minut
7 13.40 – 14.25
10 minut
8 14.35 – 15.20
10 minut
9 15.30 – 16.15
10 minut
10 16.25 – 17.20
10 minut