Kim jesteśmy?

Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko jest jedną z najstarszych szkół zawodowych w Chorzowie. Jego początki tkwią w schyłkowym okresie dziewiętnastego wieku. Placówka postrzegana jest jako szkoła z długoletnią tradycją kształcenia w zawodach związanych z branżą samochodową, jak również w prawie wszystkich zawodach rzemieślniczych, a jej absolwenci szczególnie cenieni są na lokalnym rynku pracy.

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy swoją wiedzę i doświadczenie chętnie przekazują swoim uczniom, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych.

 

Baza i wyposażenie szkoły

Dysponujemy nowoczesnymi, na miarę współczesnych wymagań, salami lekcyjnymi i klasopracowniami. Zdecydowana większość sal wyposażona jest w zestaw komputerowy wraz z projektorem multimedialnym oraz dostępem do Internetu.

 

Posiadamy specjalistyczne pracownie:

 • komputerowe
 • samochodową
 • elektryczną
 • techniczną
 • fizyczną

Wszelkie uroczystości o zasięgu szkolnym i miejskim organizowane są w imponującej auli z ozdobnymi sztukateriami, zabytkowymi witrażami i profesjonalnym nagłośnieniem.

 

Rozwój sprawności fizycznej gwarantuje szeroko rozwinięta baza sportowa szkoły, którą stanowią sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i koszykówki oraz siłownia.

Integralną częścią szkoły, uczestniczącą w procesie dydaktycznym, rozwijającą działalność kulturalną i wychowawczą, jest Biblioteka szkolna, która posiada bogaty księgozbiór. Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni oraz multimedialnej czytelni ze stanowiskami komputerowymi, projektorem i drukarką.

 

Bezpieczeństwo uczniów zapewniają dyżurujący nauczyciele oraz kamery szkolnego monitoringu. W szkole funkcjonuje również dziennik elektroniczny.

Co oferujemy?

 • Możliwość zdobycia ciekawego zawodu;
 • Uzyskanie cenionego przez pracodawców dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B w szkolnym ośrodku kursowym;
 • Różne formy aktywności pozalekcyjnej;

 

Kierunki kształcenia

Oferujemy szeroki profil kształcenia dostosowany do najnowszych trendów na rynku pracy. Blisko 100% naszych absolwentów znajduje zatrudnienie!

 

Technik pojazdów samochodowych

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Nasze Technikum nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Mamy bogate tradycje w nauczaniu tego zawodu. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu dają gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
 • stacjach diagnostyki pojazdów;
 • zajezdniach i bazach transportowych;
 • firmach przewozowych i kurierskich;
 • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

 

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz miesięczną praktykę zawodową.

 

Technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne.
 • sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
 • na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

 

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

 

Technik fotografii i multimediów.

 

Kierunek Fototechnik powstał z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby uczniom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu. W czasie zajęć każdy ma możliwość kreatywnego myślenia i nauczenia się wielu zagadnień i technik potrzebnych w tym zawodzie.

 

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • usługowym laboratorium fotograficznych
 • profesjonalnym studiu fotograficznych
 • przemyśle foto-optycznym i optycznym
 • wydawnictwie i drukarni
 • telewizji i wytwórni filmowej oraz agencji fotograficznej i reklamowej
 • ośrodku historycznym, muzeum
 • laboratorium naukowo – badawczym, kryminalistycznym, medycznym, archeologicznym, geologicznym.

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 • Kształcenie realizowane jest w klasach wielozawodowych, co umożliwia naukę w zarówno popularnych jaki i unikatowych zawodach rzemieślniczych.
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik motocyklowy,
  • kierowca – mechanik,
  • fryzjer,
  • blacharz samochodowy,
  •  cukiernik,
  • piekarz,
  •  lakiernik,
  •  fotograf,
  •  elektromechanik ,
  •  złotnik-jubiler,
  •  ślusarz,
  • elektryk,
  •  stolarz,
  •  tapicer,
  • zegarmistrz

 

 • Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką mistrza w rzeczywistym środowisku pracy, za które uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie.
 • Jednocześnie zdobywane jest wykształcenie i doświadczenie, a czas nauki zaliczany jest do stażu pracy.
 • Zdobywane są kwalifikacje i kompetencje do założenia własnej firmy.
 • Możliwość uzyskania średniego wykształcenia poprzez kontynuację nauki od drugiej kasy w liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

Gdzie jesteśmy?

Szkoła położona jest w centrum Chorzowa, co ułatwia dojazd z ościennych miast: Siemianowic Śląskich., Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Katowic.

Zespoł Szkól Technicznych nr 2

im. Mariana Batko

ul. Powstańców 6 A

41 – 500 Chorzów

tel. 32 241 01 29

email: zstnr2@zstnr2.pop.pl

 

 

Jesteśmy również na Facebooku!