Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Iwona Kuchta (3ATS)

Zastępca: p. Katarzyna Sychta (3ATS)

Skarbnik: p. Daria Gubała (3ATS)

Konto Rady Rodziców:
44 1020 2368 0000 2002 0439 3286