Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Sabina Gajda

Zastępca: p. Katarzyna Woźniak

Skarbnik: p. Joanna Ciechowska

Konto Rady Rodziców:
44 1020 2368 0000 2002 0439 3286