Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Sabina Gajda (1AT)

Zastępca: p. Katarzyna Sychta (3ATG)

Skarbnik: p. Daria Gubała (4AT)

Konto Rady Rodziców:
44 1020 2368 0000 2002 0439 3286