Biblioteka jako integralna cześć szkoły uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzaniu wiadomości.
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, z którego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Stan księgozbioru na dzisiaj to ponad 14 000 woluminów oraz kilka tytułów czasopism. Największą część księgozbioru stanowią lektury, literatura popularno-naukowa oraz beletrystyka. Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki i leksykony. Bogaty jest udział pozycji metodycznych dla nauczycieli.

Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni oraz czytelni z trzema stanowiskami komputerowymi, rzutnikiem i drukarką.
    Najważniejsze zadania biblioteki:

  • rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
  • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
  • umożliwia korzystanie z komputerowego systemu informacyjnego;
  • gromadzenie różnorodnych dokumentów (piśmienniczych i audiowizualnych).
Nauczyciel bibliotekarz mgr Aleksandra Zdaniewicz
Godziny otwarcia Biblioteki
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00