Nauczanie hybrydowe

Od poniedziałku 19 października szkoła przechodzi na nauczanie hybrydowe. W poszczególnych dniach w szkole będzie obecna tylko połowa z klas. W pierwszym tygodniu czyli od 19 do 23 października, będą to klasy 1a, 1c, 2aP, 2aG, 1AT, 2ATG, 3AT i 4AT.
Materiały dla swoich klas znajdziecie w zakładce Dla ucznia/Nauka.

Czytaj dalej >>

II rekrutacja do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Czytaj dalej >>

“Oby Młodzież!”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończył się projekt “Oby Młodzież!” – “Młodzi przedsiębiorczy”, w który uczestniczyli uczniowie klasy 2bz i 2AT. W ramach projektu młodzież utworzyła własną firmę, która tworzyła rzeczy użyteczne z części samochodowych pozyskiwanych ze złomu. Wprawdzie z powodu pandemii główny produkt nie został ukończony, ale we wrześniu, jeśli dane nam będzie wrócić do szkoły, wrócimy do jego ukończenia. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. (IG)

Czytaj dalej >>

Wznowienie zajęć praktycznych młodocianych pracowników

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj dalej >>

Rozstrzygnięcie konkursu „Zwiedzam i odkrywam”

Komisja konkursowa w składzie: Izabela Kałuża, Jan Laske, za udział w Konkursie „Zwiedzam i odkrywam” postanowiła przyznać nagrodę uczennicy klasy 2 bz, Natalii Bednarskiej.
Nagroda zostanie wręczona w dniu zakończenia roku szkolnego.

Charity Shop

Przekazaliśmy partię ubrań do niedawno otwartego Charity Shop w Chorzowie. Ideą punktu jest nadawanie drugiego życia rzeczom, z których już się nie korzysta. Część rzeczy jest od razu przekazywana potrzebującym (Domy Opieki, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn itp.). Cześć jest sprzedawana, a dochód ze sprzedaży zostaje przekazany organizacjom pożytku publicznego, schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz na rzecz akcji charytatywnych. Dziękujemy za przekazanie rzeczy pani Wiesławie Nykiel oraz pani Agnieszce Kosior! (AZ)

Czytaj dalej >>

Rekrutacja do projektu “Śląskie. Zawodowcy”

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów. Kliknij Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Czytaj dalej >>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka szkolna uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa! Jest on uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Rok 2020 jest ostatnim rokiem jego realizacji.

Konkurs biblioteczny rozstrzygnięty!!!

15 czerwca br. komisja w składzie: pani Iwona Gawor oraz pani Aleksandra Zdaniewicz oceniła prace, które wpłynęły na konkurs biblioteczny “Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.

Oto wyniki:
I miejsce: Marta Krajewska (1 ATG)
wyróżnienie: Laura Olszewska (2 bz), Julia Dłuska (1 bP)

Gratulujemy!!!

Dziękujemy również za udział w konkursie: Natalii Pietkiewicz (1 bP) oraz Dawidowi Korczakowi (1 aP)

Pomagamy!

Przekazaliśmy kolejną partię ubrań i sprzętów gospodarstwa domowego do Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chorzowie. Dziękujemy panu Eugeniuszowi Ludzie za przekazane rzeczy oraz panu Szymonowi Chyrze za pomoc w ich przewiezieniu. (AZ)

Konkurs

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 poz. 990 pracownik młodociany zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do dnia 28 czerwca 2020.
Przypominamy, że uczniowie klas 3, po wyrażeniu zgody, mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych (Rozporządzenie z dnia 28 maja 2020 r. poz 953)