13 kwietnia 2022 w naszej szkole odbyła się akademia podsumowującej realizację projektu z programu Erasmus+. Uczestniczyli w niej dyrekcja szkoły, uczniowie, grono pedagogiczne oraz pracodawcy, którzy umożliwili naszym uczniom wyjazd na projekt.  Program Erasmus+ to możliwość rozwoju dla wszystkich. Od 2014r. w ramach programu polskie instytucje otrzymały łącznie ok., 760 milionów euro dofinansowania na realizację projektów, w których uczestniczyły osoby z różnymi potrzebami edukacyjnymi i w różnym wieku. Nasza szkoła w programie Erasmus+ bierze udział od 2018 roku. Uczniowie z branży motoryzacyjnej uczestniczyli w stażu zawodowym w Austrii w 2019 roku. Ostatnio, czyli od 29 listopada do 17 grudnia 2021r. – uczniowie z branży fryzjerskiej i samochodowej, byli na stażu w Niemczech. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pogłębienie znajomości języków obcych. Cele te zostały w pełni zrealizowane. 
 W trakcie akademii uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia Europass, w języku polskim i niemieckim.