Liczba absolwentów

Liczba absolwentów wszelkich typów szkół mających siedzibę w budynku przy
ul. Powstaców 6a w Chorzowie.

1946
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
3 a Fryzjer 11
3 a1 Klasa wielozawodowa 23
3 a2 Elektrykarz 18
3 b Klasa wielozawodowa 18
Liczba absolwentów w roku 1946 70
1947
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
3 a Tokarz/ślusarz 26
3 a1 Fryzjer 18
3 a2 Krawiec 16
3 b Elektrykarz 18
3 c Klasa wielozawodowa 20
Liczba absolwentów w roku 1947 98
1948
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
3 a Fryzjer/krawiec 24
3 b Elektryk 23
3 c Piekarz 11
Liczba absolwentów w roku 1948 88
1949
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
3 a Metalowa 32
3 b 1 Elektryk 12
3 b 2 Budowlana 13
3 b3 Budowlana 13
3 c 2 Fryzjer 13
3 e Fotograf 13
3 g Krawiec 10
Liczba absolwentów w roku 1949 118
1950
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
3 a Ogólno mechaniczny 30
3 b Elektryk 33
3 c 1 Krawiec 25
3 c 2 Fryzjer 12
3 d Stolarz 31
Liczba absolwentów w roku 1950 131
1951
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
3 a Metalowa 32
3 b Stolarz/piekarz 33
3 c Krawiec 37
3 d Fryzjer 33
Liczba absolwentów w roku 1951 135
1952
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
3 a Wydział metalowo budowlany 30
3 b Elektromonter urządzeń przemysłowych 29
3 c Fryzjer/piekarz 27
3 d Krawiec 43
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Ślusarz maszynowy 29
2 b Stolarz 39
2 c Mięsiarz/krawiec 24
2 d Fryzjer/elektrykarz 34
Liczba absolwentów w roku 1952 255
1953
Zasadnicza Szkoła Budowlano – Metalowa
2 A Ślusarz maszynowy 36
2 B Tokarz 34
2 C Tokarz 33
2 D Tokarz 26
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Stolarz budowlany 31
2 b Stolarz 25
2 c Ślusarz maszynowy 38
2 d Frezer 33
2 e Tokarz 34
2 f Wydział metalowy 28
2 g Stalownik – wytapiacz 21
Liczba absolwentów w roku 1953 339
1954
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Hartownik 35
2 b Ślusarz konstrukcji stalowych 37
2 c Elektromonter urządzeń przemysłowych 34
2 d Ślusarz maszynowy 31
2 e Ślusarz maszynowy 32
2 f Tokarz 29
Liczba absolwentów w roku 1954 198
1955
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Ślusarz konstrukcji stalowych 31
2 b Ślusarz konstrukcji stalowych 35
2 c Elektromonter urządzeń przemysłowych 37
2 d Ślusarz maszynowy 32
2 e Ślusarz maszynowy 33
2 f Ślusarz narzędziowy 31
2 g Tokarz 28
2 h Tokarz 30
2 i Frezer – szlifierz 30
2 k Hartownik 19
Liczba absolwentów w roku 1955 306
1956
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Monter konstrukcji stalowych 35
2 b Monter konstrukcji stalowych 38
2 c Elektromonter urządzeń przemysłowych 40
2 d Tokarz 23
2 e Tokarz 24
2 f Ślusarz maszynowy 36
Liczba absolwentów w roku 1956 196
1957
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 a Monter konstrukcji stalowych 24
2 b Monter konstrukcji stalowych 21
2 c Monter konstrukcji stalowych 22
2 e Ślusarz maszynowy 27
2 f Ślusarz rem. urządz. przemysłowych 27
2 g Tokarz 26
2 h Tokarz 25
2 i Frezer – szlifierz 32
2 k Spawacz 28
Liczba absolwentów w roku 1957 232
1958
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Spawacz 24
2 h Spawacz 22
Liczba absolwentów w roku 1958 46
1959
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Elektromonter 26
3 b Elektromonter 26
3 c Ślusarz 24
3 d Ślusarz 19
3 f Tokarz 27
3 g Hydraulik 26
Liczba absolwentów w roku 1959 148
1960
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Hydraulik 26
3 b Hydraulik 20
3 c Elektromonter 23
3 d Elektromonter 23
3 f Ślusarz 21
3 g Ślusarz 18
3 h Tokarz 25
3 i Tokarz 25
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 K Stolarz/tokarz/ślusarz samochodowy i inne zawody 32
3 L Stolarz 16
Liczba absolwentów w roku 1960 229
1961
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Hydraulik 30
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 b Elektromonter 31
3 c Ślusarz 22
3 d Ślusarz 23
3 e Tokarz 21
3 f Tokarz 23
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Stolarz/tokarz/ślusarz samochodowy i inne zawody 32
Liczba absolwentów w roku 1961 182
1962
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Hydraulik – instalator 33
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 b Elektromonter 25
3 c Ślusarz 27
3 d Tokarz 24
3 e Tokarz 22
3 f Ślusarz 26
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Radiomechanik 26
3 B Elektroenergetyczna 29
3 C Ślusarz instalator 19
3 D Ślusarz 22
3 E Fryzjer/krawiec 32
3 F Stolarz 25
3 G Klasa wielozawodowa 24
Liczba absolwentów w roku 1962 334
1963
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Hydraulik 35
3 b Elektromonter 25
3 c Elektromonter 24
3 d Tokarz 37
3 e Tokarz/ślusarz 30
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Radiomechanik 33
3 B Elektromonter 25
3 D Klasa wielozawodowa 25
3 E Fryzjer 26
Liczba absolwentów w roku 1963 260
1964
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Monter instalacji sanitarnych 35
3 b Murarz 32
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 c Elektromonter 29
3 d Elektromonter 26
3 e Elektromechanik 29
3 f Ślusarz 27
3 g Tokarz 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Mechanik radiotelewizyjny/elektromonter 31
3 B Mechanik samochodowy 29
3 C Fryzjer/krawiec 34
Liczba absolwentów w roku 1964 301
1965
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Monter instalacji sanitarnych 37
3 b Ogólno – budowlana 37
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 c Elektromonter 31
3 d Elektromechanik 34
3 e Ślusarz 33
3 f Tokarz 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Mechanik radiotelewizyjny/elektromonter 36
3 B Ślusarz 35
3 C Fryzjer 39
Liczba absolwentów w roku 1965 311
1966
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Monter instalacji sanitarnych 35
3 b Ogólno – budowlana 32
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 c Elektromonter 29
3 d Elektryk – mechanik 36
3 e Ślusarz 30
3 f Tokarz 33
3 g Tokarz 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Radiomechanik 33
3 B Elektromonter 38
3 C Krawiec 40
3 D Ślusarz/tokarz/instalator – hydraulik 38
3 E Ślusarz samochodowy 21
3 H Klasa wielozawodowa 19
Liczba absolwentów w roku 1966 413
1967
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Monter instalacji sanitarnych 37
3 b Ogólno – budowlana 31
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Elektromonter 31
3 d Elektromonter 28
3 f Elektromechanik 26
3 g Ślusarz 23
3 h Tokarz 29
3 i Radiomechanik 25
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Monter radia i telewizji 32
3 B Monter radia i telewizji 33
3 C Fryzjer 37
3 D Ślusarz 41
3 E Mechanik samochodowy 22
3 F Monter instalator/stolarz 31
3 G Klasa wielozawodowa 24
3 H Krawiec 22
Liczba absolwentów w roku 1967 472
1968
Szkoła Rzemiosł Budowlanych
3 a Ogólno – budowlana 33
3 b Murarz 35
3 c Ogólno – budowlana 31
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 d Elektromonter 31
3 e Elektromonter 33
3 f Elektromechanik 36
3 g Ślusarz 30
3 h Ogólno – budowlana 28
3 i Tokarz 26
3 k Tokarz 27
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
2 d Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 20
3 A Elektromonter/radiomechanik 37
3 B Fryzjer 26
3 C Ślusarz 31
3 D Ślusarz samochodowy 22
3 E Stolarz/monter instalacji sanitarnych 19
3 F Klasa wielozawodowa 38
3 G Ślusarz samochodowy 23
3 H Krawiec 22
Liczba absolwentów w roku 1968 548
1969
Zasadnicza Szkoła Budowlana
2 a Murarz 27
3 a Murarz 27
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 B Fryzjer 39
2 D Klasa wielozawodowa 38
3 b Elektromonter 29
3 c Elektromechanik 35
3 d Ślusarz 33
3 e Tokarz 28
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
3 A Monter radia i telewizji 38
3 D Klasa wielozawodowa 23
3 E Klasa wielozawodowa 23
Liczba absolwentów w roku 1969 399
1970
Zasadnicza Szkoła Budowlana
2 a Murarz 36
2 c Monter wewnętrznych instalacji budowlanych 27
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 D Fryzjer 34
2 e Klasa wielozawodowa 33
2 g Krawiec 34
3 A Klasa wielozawodowa 31
3 B Krawiec 21
3 c Tokarz 26
Liczba absolwentów w roku 1970 265
1971
Zasadnicza Szkoła Budowlana
2 a Murarz 34
2 b Murarz 30
2 e Monter wewnętrznych instalacji budowlanych 37
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Fryzjer 28
2 f Klasa wielozawodowa 30
2 h Klasa wielozawodowa 26
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 29
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 26
3 c Elektromonter/elektromechanik 35
3 d Elektromonter 33
3 e Elektromechanik 33
3 f Ślusarz – mechanik 25
3 g Ślusarz – mechanik 27
3 h Tokarz 28
3 i Tokarz 27
Liczba absolwentów w roku 1971 468
1972
Zasadnicza Szkoła Budowlana
2 a Murarz 21
2 b Murarz 25
2 c Malarz 28
2 d Monter wewnętrznych instalacji budowlanych 32
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 d Klasa wielozawodowa 30
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 23
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 25
3 c Mechanik pojazdów samochodowych 22
3 d Elektromechanik maszyn liczących i fakt. 31
3 e Ślusarz – mechanik 33
3 f Tokarz 26
3 g Ślusarz – mechanik 26
Liczba absolwentów w roku 1972 349
1973
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 c Wielozawodowa/blacharz karoseryjny 45
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 36
3 b Elektromonter/elektromechanik 30
3 e Elektromechanik 35
3 f Tokarz 26
3 g Tokarz 24
3 h Elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych 24
Liczba absolwentów w roku 1973 220
1974
Liceum Zawodowe
4 Mechanik budowy i naprawy maszyn 31
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Klasa wielozawodowa 43
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 23
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 24
3 d Elektromonter/elektromechanik 33
3 e Elektromechanik 33
3 f Tokarz 17
3 g Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 24
Liczba absolwentów w roku 1974 228
1975
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 23
4 B Mechanik obróbki skrawaniem 26
Szkoła Przysposobiena Zawodowego
2 Klasa wielozawodowa 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 cD Klasa wielozawodowa 40
3 a Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 30
3 aD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 30
3 b Tokarz 24
3 bD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 26
Liczba absolwentów w roku 1975 216
1976
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 30
4 B Mechanik obróbki skrawaniem 25
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 dD Klasa wielozawodowa 31
3 aD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 31
3 bD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 28
Liczba absolwentów w roku 1976 169
1977
Liceum Zawodowe
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 26
IVA/B Mechanik budowy i naprawy maszyn/mechanik obróbki skrawaniem 33
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 dD Klasa wielozawodowa 34
3 aD Ślusarz – mechanik 30
3 bD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 34
3 cD Elektromonter/elektromechanik 33
Liczba absolwentów w roku 1977 190
1978
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 25
4 B Mechanik obróbki skrawaniem 22
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 dD Klasa wielozawodowa 9
2 eD Klasa wielozawodowa 23
2 fD Klasa wielozawodowa 32
3 a Tokarz 20
3 aD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 28
3 bD Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 29
3 cD Elektromonter/monter aparatury radiowej i telewizyjnej 33
Liczba absolwentów w roku 1978 250
1979
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 25
4 B Mechanik obróbki skrawaniem 21
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 30
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 f Klasa wielozawodowa 30
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 26
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 24
3 c Ślusarz – mechanik 22
3 d Elektromonter 21
Liczba absolwentów w roku 1979 199
1980
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 25
4 B Mechanik obróbki skrawaniem 24
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Klasa wielozawodowa 32
2 f Klasa wielozawodowa 31
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 27
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 25
3 c Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 25
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 28
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 28
Liczba absolwentów w roku 1980 274
1981
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik budowy i naprawy maszyn 21
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Klasa wielozawodowa 29
2 f Klasa wielozawodowa 28
2 g Klasa wielozawodowa 29
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 30
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 29
3 c Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 29
3 d Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 38
Liczba absolwentów w roku 1981 262
1982
Liceum Zawodowe
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 25
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2 e Klasa wielozawodowa 25
2 f Klasa wielozawodowa 31
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 32
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 25
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 27
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 35
Liczba absolwentów w roku 1982 200
1983
Liceum Zawodowe
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 30
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 27
3 c Elektromonter 22
3 d Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 19
3 g Zdobnik szkła 20
Liczba absolwentów w roku 1983 142
1984
Liceum Zawodowe
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 22
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 20
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 21
3 c Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 22
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 23
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 24
3 f Klasa wielozawodowa 21
3 g Klasa wielozawodowa 23
3 h Zdobnik szkła 19
Liczba absolwentów w roku 1984 195
1985
Liceum Zawodowe
4 C Elektromechanik urządzeń przemysłowych 21
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 18
3 b Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 17
3 c Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 19
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 20
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 22
3 g Klasa wielozawodowa 26
3 h Klasa wielozawodowa 25
3 i Klasa wielozawodowa 26
Liczba absolwentów w roku 1985 212
1986
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 22
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 24
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 25
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 20
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 23
3 f Klasa wielozawodowa 26
3 g Klasa wielozawodowa 27
3 h Klasa wielozawodowa 22
Liczba absolwentów w roku 1986 206
1987
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 15
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 21
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 23
3 c Ślusarz – spawacz/elektromonter 21
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 23
3 f Klasa wielozawodowa 27
3 g Klasa wielozawodowa 26
3 h Klasa wielozawodowa 25
3 i Klasa wielozawodowa 23
Liczba absolwentów w roku 1987 204
1988
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 19
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 15
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 25
3 c Ślusarz – mechanik/mechanik pojazdów samochodowych 20
3 d Elektromonter/elektromechanik pojazdów samochodowych 18
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 26
3 f Klasa wielozawodowa 19
3 g Klasa wielozawodowa 23
3 h Klasa wielozawodowa 19
Liczba absolwentów w roku 1988 184
1989
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 21
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 24
3 d Elektromechanik pojazdów samochodowych/blacharz samochodowy 21
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 24
3 f Klasa wielozawodowa 19
3 g Klasa wielozawodowa 25
3 h Stolarz/krawiec damski lekki 22
Liczba absolwentów w roku 1989 173
1990
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 13
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 24
3 c Elektromechanik pojazdów samochodowych/blacharz samochodowy 17
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 21
3 f Klasa wielozawodowa 20
3 g Klasa wielozawodowa 15
3 h Klasa wielozawodowa 20
Liczba absolwentów w roku 1990 147
1991
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 22
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 19
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 22
3 c Elektromechanik pojazdów samochodowych/ślusarz 29
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 27
3 f Klasa wielozawodowa 22
3 g Klasa wielozawodowa 24
Liczba absolwentów w roku 1991 165
1992
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 17
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 24
3 c Krawiec damski lekki/blacharz samochodowy 24
3 d Elektromechanik pojazdów samochodowych/ślusarz 18
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 25
3 f Klasa wielozawodowa 29
Liczba absolwentów w roku 1992 155
1993
Liceum Zawodowe
IV Elektromechanik urządzeń przemysłowych 23
Technikum Zawodowe dla Pracujących
III Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 23
3 b Mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik pojazdów 23
3 c Monter aparatury radiowo telewizyjnej/ślusarz – mechanik 19
3 d Blacharz samochodowy/stolarz 23
3 f Klasa wielozawodowa 26
3 g Klasa wielozawodowa 22
3 h Fryzjer/krawiec damski lekki 22
Liczba absolwentów w roku 1993 205
1994
Liceum Zawodowe
4 A Elektromechanik urządzeń przemysłowych 21
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 A Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 24
3 B Technik elektronik – radiotechnika i telewizja 14
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych/ciastkarz 29
3 b Blacharz samochodowy 31
3 d Ślusarz – mechanik/stolarz 22
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 30
3 f Fryzjer 28
3 g Klasa wielozawodowa 27
Liczba absolwentów w roku 1994 226
1995
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 26
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 25
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 r Technik elektronik – radiotechnika i telewizja 17
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 29
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 26
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 22
3 c Ciastkarz 20
3 d Stolarz/lakiernik 21
3 e Monter aparatury radiowej i telewizyjnej 20
3 f Fryzjer 24
3 g Blacharz samochodowy 21
3 h Klasa wielozawodowa 21
3 i Klasa wielozawodowa 27
3 j Elektromechanik 17
Liczba absolwentów w roku 1995 316
1996
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 26
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 21
Technikum Zawodowe dla Pracujących
3 r Technik elektronik – radiotechnika i telewizja 12
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 23
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 32
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 30
3 c Ciastkarz 24
3 d Stolarz/lakiernik 21
3 e Monter RTV/blacharz 24
3 f Fryzjer 23
3 h Klasa wielozawodowa 25
3 i Klasa wielozawodowa 28
Liczba absolwentów w roku 1996 289
1997
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 21
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 22
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 24
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 r Technik elektronik – radiotechnika i telewizja 12
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 21
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 21
3 c Ciastkarz/lakiernik 22
3 e Monter RTV/blacharz 22
3 f Fryzjer 24
3 g Klasa wielozawodowa 22
3 h Klasa wielozawodowa 21
Liczba absolwentów w roku 1997 250
1998
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 24
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 22
4 C Pracownik administracyjno biurowy 27
Policealne Studium Zawodowe
2 P Technik transportu o specjalności ruch drogowy 23
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 26
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 r Technik elektronik – radiotechnika i telewizja 10
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 23
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 25
3 b Klasa wielozawodowa 24
3 c Klasa wielozawodowa 22
Liczba absolwentów w roku 1998 226
1999
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 18
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 27
4 C Pracownik administracyjno biurowy 28
4 D Pracownik administracyjno biurowy 21
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 29
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 e Technik elektronik – elektronika ogólna 12
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 18
3 b Klasa wielozawodowa 19
3 c Klasa wielozawodowa 17
3 d Klasa wielozawodowa 17
Liczba absolwentów w roku 1999 223
2000
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 21
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 17
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 24
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 22
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 17
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 19
3 c Klasa wielozawodowa 13
3 d Klasa wielozawodowa 18
3 e Klasa wielozawodowa 15
Liczba absolwentów w roku 2000 166
2001
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 29
4 B Elektromechanik urządzeń przemysłowych 19
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 16
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 20
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 25
3 c Klasa wielozawodowa 19
3 d Klasa wielozawodowa 15
3 e Klasa wielozawodowa 18
Liczba absolwentów w roku 2001 161
2002
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 19
4 B Mechanik pojazdów samochodowych 17
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 30
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 s Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 28
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 20
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 17
3 c Klasa wielozawodowa 13
3 d Klasa wielozawodowa 16
3 e Klasa wielozawodowa 20
Liczba absolwentów w roku 2002 180
2003
Liceum Techniczne
4 LS Profil społeczno socjalny 17
4 LT Profil mechaniczny 17
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 20
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 25
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 s Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 24
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 14
3 b Mechanik pojazdów samochodowych 17
3 c Klasa wielozawodowa 21
3 d Klasa wielozawodowa 18
3 e Klasa wielozawodowa 20
Liczba absolwentów w roku 2003 193
2004
Liceum Techniczne
4 LS Profil społeczno socjalny 23
4 LT Profil transportowy 23
Liceum Zawodowe
4 A Mechanik pojazdów samochodowych 21
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 23
5 TS Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 25
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3 s Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Mechanik pojazdów samochodowych 24
Liczba absolwentów w roku 2004 156
2005
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 18
3 B Profil socjalny 19
3 C Profil zarządzanie informacją 12
Technikum Samochodowe
5 T Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 24
5 TS Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 19
Technikum Uzupełniajace nr 2
3 s Technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 23
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 29
Liczba absolwentów w roku 2005 144
2006
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 16
3 B Profil socjalny 17
3 C Profil zarządzanie informacją 22
Technikum Samochodowe
IV T Technik mechanik – o specjalności samochodowej 13
Technikum Uzupełniajace nr 2
3 s Technik mechanik – o specjalności samochodowej 11
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 15
3 b Klasa wielozawodowa 18
Liczba absolwentów w roku 2006 112
2007
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 18
3 B Profil socjalny 14
3 C Profil zarządzanie informacją 19
II Liceum Uzupełniające
2 LU Ogólna 6
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 19
4 TB Technik mechanik – o specjalności samochodowej 19
Technikum Uzupełniajace nr 2
3 s Technik mechanik – o specjalności samochodowej 12
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
2 a Klasa wielozawodowa 1
2 b Klasa wielozawodowa 2
3 a Klasa wielozawodowa 32
Liczba absolwentów w roku 2007 142
2008
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 23
3 B Profil socjalny 24
3 C Profil zarządzanie informacją 21
II Liceum Uzupełniające
2 LU Ogólna 10
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 16
4 TB Technik mechanik – o specjalności samochodowej 17
Liczba absolwentów w roku 2008 111
2009
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 16
3 B Profil socjalny 15
3 C Profil zarządzanie informacją 19
II Liceum Uzupełniające
2 LU Ogólna 12
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 16
4 TB Technik mechanik – o specjalności samochodowej 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
2 b Klasa wielozawodowa 5
3 a Klasa wielozawodowa 15
3 b Klasa wielozawodowa 18
Liczba absolwentów w roku 2009 133
2010
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 17
3 B Profil socjalny 15
3 C Profil zarządzanie informacją 9
II Liceum Uzupełniające
2 LU Ogólna 19
Technikum Samochodowe
IV TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 16
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
2 a Klasa wielozawodowa 1
2 b Klasa wielozawodowa 3
3 a Klasa wielozawodowa 18
3 b Klasa wielozawodowa 14
Liczba absolwentów w roku 2010 112
2011
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 21
3 B Profil socjalny 18
II Liceum Uzupełniające
2 LU Ogólna 4
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 17
4 TB Technik mechanik – o specjalności samochodowej 19
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 18
3 b Klasa wielozawodowa 18
Liczba absolwentów w roku 2011 115
2012
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 12
3 B Profil socjalny 12
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 14
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 19
3 b Klasa wielozawodowa 17
Liczba absolwentów w roku 2012 74
2013
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 27
Technikum Samochodowe
4 TA Technik mechanik – o specjalności samochodowej 15
4 TB Technik mechanik – o specjalności samochodowej 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 13
3 b Klasa wielozawodowa 19
3 c Klasa wielozawodowa 21
Liczba absolwentów w roku 2013 113
2014
II Liceum Profilowane
3 A Profil socjalny 24
Technikum Samochodowe
4 AT Technik mechanik – o specjalności samochodowej 19
4 BT Technik mechanik – o specjalności samochodowej 13
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
3 a Klasa wielozawodowa 16
3 b Klasa wielozawodowa 11
3 c Klasa wielozawodowa 11
Liczba absolwentów w roku 2014 94
2015
Technikum Samochodowe
4 TA Technik pojazdów samochodowych 18
4 TB Technik pojazdów samochodowych 19
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 az Klasa wielozawodowa 19
3 bz Klasa wielozawodowa 20
Liczba absolwentów w roku 2015 76
2016
Technikum Samochodowe
4 TA Technik pojazdów samochodowych 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
3 az Klasa wielozawodowa 17
3 bz Klasa wielozawodowa 19
Liczba absolwentów w roku 2016 54
2017
Technikum Samochodowe
4 TA Technik pojazdów samochodowych 11
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
3 az Klasa wielozawodowa 16
3 bz Klasa wielozawodowa 10
3 cz Klasa wielozawodowa 16
Liczba absolwentów w roku 2017 53
2018
Technikum Samochodowe
4 A/S Technik pojazdów samochodowych 14
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
3 A Klasa wielozawodowa 19
3 B Klasa wielozawodowa 9
Liczba absolwentów w roku 2018 42
2019
Technikum Samochodowe
4 TA Technik pojazdów samochodowych 18
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
3 A Klasa wielozawodowa 12
3 B Klasa wielozawodowa 10
Liczba absolwentów w roku 2019 40
Liczba wszystkich absolwentów 14 888