Zajęcia dodatkowe w ZST nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
język polski: mgr Jan Kuciczek
język angielski: mgr Małgorzata Nicewicz
język niemiecki: mgr Maria Różyc
historia i wos: mgr Adam Lichota
matematyka: mgr Izabela Kałuża
fizyka, przyroda, bhp: mgr Iwona Gawor
biologia, przyroda, EdB: mgr Barbara Tarabura
chemia, przyroda: mgr Beata Brandenburg Kobuszewska
geografia, przyroda: mgr Mirosława Król
podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, silniki pojazdów samochodowych, pracownia CAD/CAM, pracownia samochodowa,
podejmowanie motoryzacyjnej działalności samochodowej: mgr inż. Janusz Graf
elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, PKM, pracownia samochodowa: mgr inż. Andrezj Rutkowski
przepisy ruchu drogowego: mgr inż. Henryk Kawka
aerobik, taniec, gry zespołowe: mgr Joanna Górny