BatkoMat – matematyka w ZST nr 2 im. Mariana BatkoNauczanie zdalne i hybrydowe z roku szkolnego 2020/2021

Język polski

Zadania zamieszczone do 24 marca

Zadania zamieszczane od 25 marca

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania zamieszczane od 25 marca

Język angielski

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania zamieszczane od 25 marca

angielski_fotograf

angielski_mechanik

Język niemiecki

Zadania zamieszczane do 24 marca

Materiały zamieszczane od 25 marca

Chemia

Zadania zamieszczane do 24 marca

Podstawy przedsiębiorczości

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania po 25 marca

Przedmioty zawodowe

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania zamieszczane od 25 marca

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

Podstawy konstrukcji maszyn.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.

Silniki

Pracownia diagnostyki

Fizyka

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania zamieszczane po 25 marca

fizyka

Plastyka

Zadania zamieszczane do 24 marca

Informatyka

Zadania zamieszczane do 24 marca

Historia

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania po 25 marca

Biologia

Zadania zamieszczane do 24 marca

Zadania zamieszczane od 25 marca

Wychowanie fizyczne

Zadania zamieszczane do 24 marca

Geografia

Zadania zamieszczane do 24 marca

Religia

Zadania zamieszczane do 24 marca

Materiały zamieszczane od 25 marca

Wiedza o kulturze

Materiały zamieszczane od 25 marca

Technik fotografii i multimediów

Materiały zamieszczone do 24 marca

Materiały zamieszczane od 25 marca

Podstawy programowania

Matematyczne i cyfrowe podstawy zawodu

Plastyka

Materiały zamieszczane od 25 marca

plastyka

Przyroda

Materiały zamieszczane od 25 marca

BHP

Materiały zamieszczane od 25 marca

Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały zamieszczane od 25 marca

Edukacja dla bezpieczeństwa