mgr Harald Kajzer
dyrektor szkoły

mgr inż. Krzysztof Trembaczowski
z-ca dyrektora szkoły

mgr Ewa Kałucka
kierownik szkolenia praktycznego

 

ks. Karol Faj – nauczyciel religii
mgr Joanna Górny – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr inż. Janusz Graf – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów samochodowych
mgr Izabela Kałuża – nauczyciel matematyki
mgr Jan Kuciczek – nauczyciel języka polskiego
mgr Adam Lichota – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o Śląsku i wychowania fizycznego
mgr Aleksandra Migula – pedagog szkolny
mgr Małgorzata Nicewicz – nauczyciel języka angielskiego
mgr Maria Różyc – nauczyciel języka niemieckiego
mgr inż. Andrzej Rutkowski – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów samochodowych i mechanicznych oraz matematyki
dr Rafael Sobecki – nauczyciel wychowania fizycznego
Szymon Chyra – instruktor praktycznej nauki zawodu i nauki jazd
mgr Aleksandra Zdaniewicz – nauczyciel bibliotekarz
mgr Jan Laske – nauczyciel wiedzyy o Śląsku
mgr Beata Benna – nauczyciel wiedzy o kulturze
mgr Iwona Gawor – nauczyciel fizyki, przyrody, bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca zawodowy
mgr inż. Henryk Kawka – nauczyciel teoretycznych przedmiotów samochodowych
mgr Mirosława Król – nauczyciel geografii, przyrody i wiedzy o Śląsku
mgr Barbara Tarabura – nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, przyrody i wychowania do życia w rodzinie
mgr Beata Brandenburg – nauczyciel chemii i przyrody
mgr Adam Szurko – nauczyciel religii