Zastępstwa w dniu 2019-03-25 - 2019-03-29
I. GAWOR / 2019-03-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 AT(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 AT - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 I p    
2 I p    
       
I. KAŁUŻA / 2019-03-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bZ - matematyka, 13 H. KAJZER  
6 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 bZ - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 I p    
5 I p    
6 I p    
       
A. LICHOTA / 2019-03-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 AT - Wychowanie fizyczne, SG K. FAJ za ostatnią lekcję
5 1 AT - historia, 21 J. GÓRNY  
6 1 bZ - historia, 21 M. RÓŻYC za ostatnią lekcję
8 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 s    
5 s    
6 s    
       
A. RUTKOWSKI / 2019-03-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 AT(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 AT(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 AT(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 2 AT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 b    
3 b    
4 b    
5 b    
       
I. GAWOR / 2019-03-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 bZ(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 bZ(1) - popds. prog., 27 E. KAŁUCKA złączenie grup
3 1 bZ - fizyka, 6 J. LASKE za 7 lek.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 I p    
2 I p    
       
I. KAŁUŻA / 2019-03-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 bZ - matematyka, 13 H. KAJZER  
7 1 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 bZ - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 I p    
6 I p    
       
I. GAWOR / 2019-03-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 aZ(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 part    
       
I. KAŁUŻA / 2019-03-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 AT - Uczniowie przychodzą później    
3 1 AT - matematyka_r, 13 A. LICHOTA  
4 4 AT - matematyka_r, 13 H. KAJZER  
5 1 aZ - matematyka, 13 K. FAJ za ostatnią lekcję
6 4 AT - matematyka_r, 13 K. FAJ  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 I p    
2 I p    
3 I p    
4 I p    
5 I p    
6 I p    
       
I. GAWOR / 2019-03-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 AT - Okienko dla uczniów    
3 1 AT - fizyka, 6 K. TREMBACZOWSKI za ostatnią lekcję
5 1 bZ - godzina z wychowawcą, 6 B. BRANDENBURG  
9 1 aZ(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 1 bZ(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 part    
5 part    
       
I. KAŁUŻA / 2019-03-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 AT - matematyka_r, 13 H. KAJZER  
6 2 aZ - matematyka, 13 J. KUCICZEK  
7 2 aZ - matematyka, 13 M. NICEWICZ za 8 lek.
8 1 aZ - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 4 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 I p    
6 I p    
       
I. GAWOR / 2019-03-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 AT(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 aZ(2) - popds. prog., 27 E. KAŁUCKA złączenie grup
3 1 aZ - fizyka, 6 E. KAŁUCKA  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 b    
2 part    
3 part    
       
I. KAŁUŻA / 2019-03-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 AT - matematyka_r, 13 K. FAJ za 1 lek.
6 4 AT - matematyka_r, 13 J. GÓRNY  
7 1 AT - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 I p    
6 I p    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN