Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło także zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Nasze Technikum nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Mamy bogate tradycje w nauczaniu tego zawodu. Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej, doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu dają gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

 

Absolwent są zatrudniani w:

  • salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
  • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
  • stacjach diagnostyki pojazdów;
  • zajezdniach i bazach transportowych;
  • firmach przewozowych i kurierskich;
  • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
  • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

 

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz miesięczną praktykę zawodową.