Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 września 2022 r. – zebrania inauguracyjne
  • 17 listopada 2022 r. – zebranie śródokresowe
  • 15 grudnia 2022 r. – zebranie półroczne
  • 23 marca 2023 r. – zebranie śródokresowe
  • 25 maja 2023 r. – zebranie roczne (przewidywane oceny końcowe)

O godzinach rozpoczęcia zebrań lub ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadamiać będą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z nauczycielami należy ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.