Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

  • 17 września 2020 r. – zebrania inauguracyjne
  • 12 listopada 2020 r. – zebranie śródokresowe
  • 17 grudnia 2020 r. – zebranie półroczne
  • 25 marca 2021 r. – zebranie śródokresowe
  • 20 maja 2021 r. – zebranie roczne (przewidywane oceny końcowe)

O godzinach rozpoczęcia zebrań lub ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadamiać będą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z nauczycielami należy ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.