Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program „Aktywna tablica”. W ramach tego projektu każda ze szkół (Technikum Samochodowe i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2) została wyposażona w trzy interaktywne 65″ monitory dotykowe.

Zadania szkoły w programie:

 1. Uczestniczenie przynajmniej jednego nauczyciela każdej ze szkół w międzyszkolnych sieciach współpracy szkół stosujących TIK w nauczaniu w tym:
  1. udziału w przynajmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
  2. zorganizowaniu w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie
   w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.
 2. Uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu (Technikum Samochodowe pięciu nauczycieli, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 dwóch nauczycieli).
 3. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.
 4. Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.
 5. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych.
 6. Przedstawieniu organowi prowadzącemu sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału
  w programie.