„Mówiąc najprościej lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów. To jednak zbyt ogólna i niedokładna definicja. Chcąc uczynić ją bardziej precyzyjną należy doprecyzować, że jego praca polega na przeprowadzaniu remontów i renowacji powierzchni nadwozi samochodowych. Nie da się bowiem ukryć, że pomalowanie pojazdu w całości nie byłoby zbyt mile widziane przez kierowcę, który oddał swój ukochany wóz do warsztatu. Zasadniczo lakierników dzielimy na tych, którzy pracują w warsztatach i tych, zatrudnionych w fabrykach samochodów. Niestety w tym drugim przypadku ludzi coraz częściej zastępują maszyny”.