Znalezione obrazy dla zapytania kucharz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Kucharz to osoba, która przyrządza różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a nawet ciasta i desery. Często bywa tak, że to nie lokal, ale konkretny kucharz przyciąga klientów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, ale także prawdziwy artysta, który potrafi zrobić dzieło kulinarne. Kucharz pracujący na stanowisku szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw.

WYMAGANIA 

Kucharz powinien mieć wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne). W pracy kucharza najistotniejszy jest zmysł smaku i węchu oraz zmysł estetyczny i poczucie elegancji. Pracownik ten powinien cechować się: podzielnością uwagi oraz samodzielnością i inicjatywą, która pozwoli na opracowanie nowych potraw. Poza tym powinien mieć dobrą kondycję fizyczną oraz pamięć – gdyż w codziennej pracy styka się z wieloma potrawami. Pracownik ten musi być dokładny, cierpliwy oraz umieć współdziałać z innymi pracownikami.

WARUNKI PRACY 

Warunkiem najważniejszym, który stawiany jest wszystkim kucharzom jest bardzo dobry stan zdrowia i brak nosicielstwa chorób zakaźnych. Kucharz musi nosić ubranie robocze – czysty biały fartuch, czapkę lub czepek.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

Kucharz może być zatrudniony w restauracjach, hotelach, barach. Wraz z rozwojem usług gastronomicznych wielu kucharzy trafia do zajęć związanych z cateringiem. Jako szef kuchni kucharz może być odpowiedzialny za zespół pracowników i większy nacisk położyć na zarządzanie.