Technik fotografii i multimediów to zawód który powstał z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiałoby uczniom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu. W czasie zajęć każdy ma możliwość kreatywnego myślenia i nauczenia się wielu zagadnień i technik potrzebnych w tym zawodzie.

 

Absolwenci są zatrudniani w:

  • usługowym laboratorium fotograficznych
  • profesjonalnym studiu fotograficznych
  • przemyśle foto-optycznym i optycznym
  • wydawnictwie i drukarni
  • telewizji i wytwórni filmowej oraz agencji fotograficznej i reklamowej
  • ośrodku historycznym, muzeum
  • laboratorium naukowo – badawczym, kryminalistycznym, medycznym, archeologicznym, geologicznym.