Termin wyjazdu zbliża się nieubłaganie, wyjeżdżamy na staż już w niedzielę 28 listopada, o ile nic nam w tym nie przeszkodzi. Naszy partner, czyli Vitalis Betreuungsgesellschaft  für Modellprojekte mbH, w Schkeuditz w Niemczech, także jest przygotowany na nasz przyjazd. Na staż wyjeżdżają uczniowie uczący się w zawodzie fryzjer, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Właśnie zakończył się etap przygotowań do wyjazdu, w ramach których odbyły się zajęcia kulturowo-językowe, które prowadziła pani mgr Maria Różyc, pedagogiczne, prowadzone przez panią mgr Anetę Szwed oraz z bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone przez panią mgr Iwonę Gawor. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę ogólną oraz umiejętności w zakresie języka zawodowego, otrzymali ubrania robocze i gotowi z niecierpliwością oczekują dnia wyjazdu. Powrót zaplanowano na 18 grudnia, mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje naszych planów.