Śląskie zawodowcy – wsparcie dla kadry pedagogicznej

wsparcie dla kadry pedagogicznej – zaproszenie tutaj

wykaz szkół objętych wsparciem tutaj

Rekrutacja trwa!!!

Nabór do projektu „Dzisiaj staż, jutro praca” już się rozpoczął! Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, którzy kształcą się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych lub fryzjer. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie do 20 września 2021 r. Dodatkowe informacje zamieszczone są w gablocie szkolnej na I piętrze oraz na szkolnej stronie internetowej – logo Funduszy Europejskich po prawej stronie. Wszelkie pytania można kierować do pani mgr Iwony Gawor.

Czytaj dalej >>

Rajd rowerowy

W poniedziałek 14 czerwca 2021, przedstawiciele czterech chorzowskich szkół ponadpodstawowych wyruszą na rowerach ze skweru u zbiegu ulic Jubileuszowej i Batorego gdzie znajduje się pomnik upamiętniający funkcjonowanie w czasie wojny obozu koncentracyjnego Bismarckhütte, do Oświęcimia.

Czytaj dalej >>