Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Irena Sendlerowa przyczyniła się do uratowania 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta.  W ramach szkolnych działań dla upamiętnienia tej wielkiej postaci zorganizowano wyjście do kina Kosmos w Katowicach. Uczniowie wzięli udział w projekcji filmu „Dzieci Sendlerowej”. To wzruszający obraz człowieczeństwa i wielkiego bohaterstwa. (AZ)