Dzięki ofiarności nauczycieli oraz uczniów mogliśmy odwiedzić Noclegownię dla Osób Bezdomnych w Bytomiu i zostawić tam odzież oraz pościel. Przypominamy, że biblioteka szkolna prowadzi zbiórkę odzieży męskiej, środków czystości oraz pościeli z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. (AZ)