Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  • 13 września 2018 r. – zebrania inauguracyjne
  • 15 listopada 2018 r. – zebranie śródokresowe
  • 24 stycznia 2019 r. – zebranie półroczne
  • 28 marca 2019 r. – zebranie śródokresowe
  • 16 maja 2019 r. – zebranie roczne (przewidywane oceny końcowe)

O godzinach rozpoczęcia zebrań lub ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadamiać będą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z nauczycielami należy ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.