Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

  • 12 września 2019 r. – zebrania inauguracyjne
  • 14 listopada 2019 r. – zebranie śródokresowe
  • 30 stycznia 2020 r. – zebranie półroczne
  • 26 marca 2020 r. – zebranie śródokresowe
  • 21 maja 2020 r. – zebranie roczne (przewidywane oceny końcowe)

O godzinach rozpoczęcia zebrań lub ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadamiać będą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z nauczycielami należy ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.