Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 7 września 2017 r. – zebrania inauguracyjne rodziców uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
  • 15 września 2017 r. – zebrania inauguracyjne rodziców pozostałych klas
  • 16 listopada 2017 r. – zebranie śródokresowe
  • 11 stycznia 2018 r. – zebranie półroczne
  • 22 marca 2018 r. – zebranie śródokresowe
  • 17 maja 2018 r. – zebranie roczne (przewidywane oceny końcowe)

O godzinach rozpoczęcia zebrań lub ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadamiać będą wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań, konsultacji z nauczycielami należy ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.