Uczniowie ZST nr 2 uczestniczyli w obsłudze „WIGILII dla samotnych” organizowanej przez OPS Chorzów oraz Parafię Św. Jadwigi.