Harmonogram turnusów
z przedmiotów zawodowych
w roku szkolnym 2019/2020

Klasy 1aP, 1aG, 1bP i 1bG
Cukiernik 07.01.2020 r.   –  14.02.2020 r.
 Fryzjer 1aP, 1bP 11.05.2020 r.   –  05.06.2020 r.
 Fryzjer 1aG, 1bG 30.03.2020 r.   –  30.04.2020 r.
 Lakiernik 02.10.2019 r.   –  29.10.2019 r.
 Piekarz 23.03.2020 r.   –  24.04.2020 r.
 Elektromechanik pojazdów samochodowych…………….. 25.05.2020 r.   – 19.06.2020 r.
 Stolarz 27.11.2019 r.   – 03.01.2020 r.
 Sprzedawca 27.01.2020 r.   – 21.02.2020 r.
 Kucharz 24.02.2020 r.   – 22.03.2020 r.
 Ślusarz 11.05.2020 r.   – 05.06.2020 r.
 Elektromechanik 07.01.2020 r.   – 14.02.2020 r.
 Fotograf 06.04.2020 r.   – 08.05.2020 r.
 Blacharz samochodowy 27.04.2020 r.   – 22.05.2020 r.
 Krawiec 27.04.2020 r.   – 22.05.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych 1aP 27.01.2020 r.   – 21.02.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych 1bP 23.03.2020 r.   – 23.04.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych 1aG 24.02.2020 r.   – 20.03.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych 1bG 11.05.2020 r.   – 05.06.2020 r.
 Kelner 27.04.2020 r.   –  22.05.2020 r.
 …………………………………………………….
 Klasy 2az i 2bz
 Fryzjer 27.01.2020 r.   – 21.02.2020 r.
 Cukiernik 04.09.2019 r.   –  01.10.2019 r.
 Lakiernik 17.02.2020 r.   –  13.03.2020 r.
 Piekarz 25.05.2020 r.   –  19.06.2020 r.
 Sprzedawca 07.10.2019 r.   –  31.10.2019 r.
 Kucharz 07.10.2019 r.   –  31.10.2019 r.
 Ślusarz 04.11.2019 r.   –  29.11.2019 r.
 Krawiec 25.05.2020 r.   –  19.06.2020 r.
 Stolarz 07.10.2019 r.   –  31.10.2019 r.
 Fotograf 27.01.2020 r.   –  21.02.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych 30.09.2020 r.   –  25.10.2020 r.
 Elektromechanik 09.09.2019 r.   –  04.10.2019 r.
 Elektryk 09.09.2019 r.   –  04.10.2019 r.
  …………………………………………………….
 Klasy 3az i 3bz
 Fryzjer 30.09.2019 r.   – 25.10.2019 r.
 Cukiernik 30.10.2019 r.   –  26.11.2019 r.
 Blacharz samochodowy 04.09.2019 r.   –  01.10.2019 r.
 Lakiernik 07.01.2020 r.   –  14.02.2020 r.
 Piekarz 27.11.2019 r.   –  03.01.2020 r.
 Sprzedawca 04.11.2019 r.   –  29.11.2019 r.
 Kucharz 27.01.2019 r.   –  21.02.2020 r.
 Ślusarz 24.02.2020 r.   –  20.03.2020 r.
 Operator obrabiarek skrawających 27.01.2020 r.   –  21.02.2020 r.
 Fotograf 24.02.2020 r.   –  20.03.2020 r.
 Mechanik pojazdów samochodowych  04.11.2019 r.   –  02.12.2019 r.