II rekrutacja do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Czytaj dalej >>