Każdy z uczestników V Batkowskiego Rajdu Górskiego otrzymał taki oto pamiątkowy kubek. (AZ)