Regulamin Biblioteki Szkolnej

Prawa i obowiązki:

 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
 • Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek.
 • W wypożyczalni należy zachować ciszę.

Wypożyczanie książek:

 • Każdy czytelnik powinien posiadać kartę biblioteczną, która jednocześnie jest identyfikatorem uczniowskim.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 1 lekturę na okres dwutygodniowy i 2 dowolne książki.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w terminie wyznaczonym – może prosić o prolongatę wypożyczenia.
 • Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia zagubionej książki w uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 • Komputery w bibliotece są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych.
 • Korzystać z komputerów można jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 • Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 • Korzystać można wyłącznie z legalnych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
 • Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy.