Wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończył się projekt “Oby Młodzież!” – “Młodzi przedsiębiorczy”, w który uczestniczyli uczniowie klasy 2bz i 2AT. W ramach projektu młodzież utworzyła własną firmę, która tworzyła rzeczy użyteczne z części samochodowych pozyskiwanych ze złomu. Wprawdzie z powodu pandemii główny produkt nie został ukończony, ale we wrześniu, jeśli dane nam będzie wrócić do szkoły, wrócimy do jego ukończenia. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. (IG)