Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2018
można składać do 18 lutego 2018 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń – luty 2018
mogą złożyć deklarację do ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018
w ciągu 7 dni po otrzymaniu wyniku, czyli do 30 marca 2018 r.