Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

sesja styczeń – luty 2020

Część pisemna: 10 stycznia 2020 r.

godz. 14.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ogłoszenie wyników: 20 marca 2020 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

sesja czerwiec – lipiec 2019

Część pisemna: 18 czerwca 2019 r.

godz. 10.00 – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

godz. 10.00 – T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

godz. 10.00 – T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

godz. 12.00 A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

godz. 14.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część praktyczna:

17 czerwca 2019 r., godz. 13.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

21 czerwca 2019 r. – 4 lipca 2019 r. – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

21 czerwca 2019 r. – 4 lipca 2019 r. – A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

21 czerwca 2019 r. – 4 lipca 2019 r. – T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

21 czerwca 2019 r. – 4 lipca 2019 r. – T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

Ogłoszenie wyników: 30 sierpnia 2019 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

sesja styczeń – luty 2019

Część pisemna: 10 stycznia 2019 r.

godz. 10.00 – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

godz. 14.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część praktyczna:

9 stycznia 2019 r., godz. 13.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

11 stycznia 2019 r. – 16 lutego 2019 r. – M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Ogłoszenie wyników: 22 marca 2019 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

sesja czerwiec – lipiec 2018

Część pisemna: 19 czerwca 2018 r.

godz. 10.00 – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

godz. 10.00 – T.03 Produkcja wyrobów piekarskich

godz. 10.00 – M.28 Wykonywanie prac lakierniczych

godz. 12.00 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

godz. 14.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część praktyczna:

26 czerwca 2018 r., godz. 13.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

22 czerwca 2018 r. – 4 lipca 2018 r. – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

22 czerwca 2018 r. – 4 lipca 2018 r. – M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

22 czerwca 2018 r. – 4 lipca 2018 r. – T.03 Produkcja wyrobów piekarskich

22 czerwca 2018 r. – 4 lipca 2018 r. – M.28 Wykonywanie prac lakierniczych

Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2018 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń – luty 2018
mogą złożyć deklarację do ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018
w ciągu 7 dni po otrzymaniu wyniku, czyli do 30 marca 2018 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

sesja styczeń – luty 2018

Część pisemna: 11 stycznia 2018 r.

godz. 10.00 – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

godz. 12.00 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

godz. 14.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część praktyczna:

10 stycznia 2018 r., godz. 13.00 – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

12 stycznia 2018 r. – 17 lutego 2018 r. – M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

12 stycznia 2018 r. – 17 lutego 2018 r. – M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Ogłoszenie wyników: 23 marca 2018 r.