Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
Pani Sabina Gajda

Konto Rady Rodziców:
44 1020 2368 0000 2002 0439 3286