ZEBRANIE
osób zakwalifikowanych do projektu
oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej
czwartek, 29 listopada 2018 r.
godz. 12.45, sala nr 18