Z dniem 27 kwietnia 2019 r. nastąpiło zawieszenie ogólnopolskiej akcji strajkowej zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym nasza szkoła powraca do normalnej działalności. Jednocześnie przypominamy, że w związku z przyjętym w sierpniu kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, dni 29 kwietnia, 30 kwietnia i 2 maja 2019 są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Ponadto dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, są dni egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego czyli 6 maja, 7 maja i 8 maja 2019 r.