25 stycznia br. Dyrektor Szkoły wręczył kolejną cześć certyfikatów uczestniczkom projektu w Krzyżowej „Girls. Express yourself” we wrześniu 2019r. Tym razem certyfikaty otrzymały uczennice klasy II b. Uczennice podczas projektu zdobyły umiejętności społeczne pracując w międzynarodowym gronie uczestników (Niemcy, Turcja i Rumunia). (AZ)