10 stycznia br. Dyrektor Szkoły wręczył cześć certyfikatów uczestniczkom projektu w Krzyżowej „Girls. Express yourself”. Uczennice, podczas projektu, zdobyły umiejętności społeczne pracując w międzynarodowym gronie uczestników (Niemcy, Turcja i Rumunia). (AZ)