Biblioteka szkolna przekazała książki na giełdę, która odbywała się 26 września br. w ramach wydarzenia Wolność Czytania. Równocześnie pozyskaliśmy dużo nowości do księgozbioru bibliotecznego. (AZ)