Już po raz trzeci Komisja Europejska zorganizowała Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W tym czasie w 47 państwach miało miejsce 1541 wydarzeń, których celem było zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienie rangi szeroko rozumianych umiejętności zawodowych w miejscach pracy.

Zgodnie z myślą przewodnią  „Discover your talent!” w naszej szkole została zorganizowana trzecia edycja konkursu „Twój talent – twoim przyszłym zawodem!”. Ogólne cele i założenia konkursu w stosunku do lat poprzednich nie uległy zmianom. Nowością było wprowadzenie nowej kategorii konkursowej – krawieckiej. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych oraz podstawowych, którzy wykonując praktyczne zadania w jednej z sześciu kategorii: samochodowej, mechanicznej, piekarniczo – cukierniczej, fryzjerskiej, krawieckiej lub fotograficznej uzyskali niecodzienną możliwość odkrycia swoich talentów. Tak duże przedsięwzięcie nie miałoby jednak możliwości powodzenia, gdyby nie szereg osób zaangażowanych w jego organizację i realizację. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez:

 • Prezydenta Miasta Chorzów,
 • Dyrektora Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie,
 • Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach,
 • Politechnikę Śląską Wydział Transportu,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach,
 • Auto-Boss w Chorzowie,
 • Delta Plus w Chorzowie.

 

Zadania konkursowe powstały przy ścisłej współpracy z partnerami szkoły oraz osobami, które zajmują się szkoleniem praktycznym uczniów. Przygotowanie konkurencji i ufundowanie nagród to nie jedyne elementy, w których uczestniczyli, gdyż poświęcili również swój czas na zasiadanie w komisji jurorskiej. Nie było to jednak łatwe zadanie, ponieważ w sumie do konkursu zgłosiło się 202 uczestników! Po burzliwych naradach wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii fryzjerskiej, którą przeprowadziły uczennice Dominika Lichota i Patrycja Philipp, komisja jurorska w składzie: pani Kornelia Michalska (Hair&Beauty) i pani Katarzyna Paluch (Viktoria) przyznała:

 • I miejsce – Emilia Wilde, Szkoła Podstawowa Nr 37 w Katowicach,
 • II miejsce – Weronika Klenczar, Gimnazjum Nr 7 w Chorzowie,
 • III miejsce – Klaudia Starowicz, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Chorzowie.

W kategorii piekarniczo-cukierniczej, którą przygotował pan Janusz Kajzer (Piekarnia Ruta Borowczyk) z pomocą Patryka Pogrzeby, najbardziej utalentowani okazali się:

 • I miejsce – Oliwia Moch, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie,
 • II miejsce – Vanessa Kolerska, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie,
 • III miejsce – Matylda Lipińska, Szkoła Podstawowa Nr 36 w Katowicach.

W kategorii krawieckiej, którą przygotowała pani Gabriela Nawrocka (Zakład krawiecki „Gabriela”) i przeprowadziła ją wraz z panią Aleksandrą Migulą, najlepsi uczestnicy to:

 • I miejsce – Marta Szymonek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chorzowie,
 • II miejsce – Teresa Fabisiak, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chorzowie,
 • III miejsce – Justyna Koc, Szkoła Podstawowa Nr 13 w Katowicach.

W kategorii samochodowej, która została przeprowadzona przez pana Janusza Grafa wraz z panem Damianem Hadrysiem (Politechnika Śląska) zostały przyznane następujące miejsca:

 • I miejsce – Mateusz Korus, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Chorzowie,
 • II miejsce – Łukasz Dudek, Szkoła Podstawowa Nr 36 w Bytomiu,
 • III miejsce – Szymon Szafrański, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Chorzowie.

W kategorii mechanicznej, którą przeprowadził pan Andrzej Rutkowski z panem Lesławem Kmiecikiem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) wyłoniono następujących zwycięzców:

 • I miejsce – Filip Rusinowicz, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie,
 • II miejsce – Julia Mrowiec, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Chorzowie,
 • III miejsce – Bartłomiej Grzyśka, Szkoła Podstawowa Nr 66 w Katowicach.

W kategorii fotograficznej, którą przeprowadziła pani Ewa Kałucka wraz z panem Tomaszem Ledworowskim (Foto-Video) najbardziej utalentowani to:

 • I miejsce – Laura Wójtowicz, Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie,
 • II miejsce – Klaudia Kowalska, Szkoła Podstawowa Nr 21 w Chorzowie,
 • III miejsce – Angelika Kala, Szkoła Podstawowa Nr 13 w Katowicach.

Nie zabrakło również atrakcji dla osób zasiadających na widowni, którzy w danej chwili nie uczestniczyli w żadnej konkurencji. Z myślą o nich został przeprowadzony quiz „O Volvo i nie tylko”, nad którego przebiegiem czuwali przedstawiciele firmy Auto – Boss w Chorzowie, pani Daria Olszewska i pani Izabela Tadej. Po sprawdzeniu sporej liczby kart odpowiedzi wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce – Michał Stępniak, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Chorzowie,
 • II miejsce – Denis Poprawa, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Chorzowie,
 • III miejsce – Wiktoria Kmiecik, Szkoła Podstawowa Nr 18 w Chorzowie.

Czas oczekiwania na wyniki umilił wszystkim słodki poczęstunek ufundowany przez spółkę Stokson.

Konkurs poprowadził pan Adam Lichota, który swoim poczuciem humoru świetnie rozładował napięcie i sprawił, że uczestnicy podchodzili do zadań konkursowych z pozytywnym nastawieniem i bez stresu. Prowadzącego wspierali pan Krzysztof Trembaczowski oraz pani Aleksandra Zdaniewicz.