25 listopada br. wzięli udział w spektaklu pt. „S@motni w tłumie” w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Przedstawienie zostało przygotowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Spektakl poruszał ważne i aktualne problemy współczesności. Rozwój techniki i szybkie tempo życia zmuszają nas do ucieczki w świat wirtualny. Tu zachowując anonimowość, nie ponosimy ryzyka spotkania się twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Przedstawienie porusza również temat eurosierot oraz konfliktów pokoleniowych. Spektakl był bardzo interesujący. (AZ)