W trosce o bezpieczeństwo w naszej szkole w dniu 23.10.2019 r. odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. W ewakuacji wzięło udział 157 uczniów z nauczycielami i administracją i innymi pracownikami szkoły. Ewakuacja całej szkoły trwała 2 minuty i 50 sekund. Miejscem zbiórki było boisko szkolne. Akcja została przeprowadzona szybko i sprawnie, uczniowie wraz z nauczycielami bez paniki wychodzili na boisko szkolne ustawiając się we wskazanych miejscach. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, właściwego poruszania się po budynku zgodnie z drogami ewakuacji. Po sygnale dźwiękowym wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili budynek, korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Nauczyciele zdali raport Dyrektorowi Szkoły o frekwencji. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez p. Iwonę Gawor informacja o stanie ewakuacji została przekazana Dyrektorowi, który odwołał alarm i zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wrócili do sal lekcyjnych. (IG)