mgr Ewa Kałucka

Godziny dyżurów:

Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 11.30 – 14.30 9.30 – 17.00 8.00 – 12.00

Informacje dla uczniów i rodziców

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Uczniowie odbywają naukę zawodu w zakładach pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa powinna zostać podpisana między uczniem – pracownikiem młodocianym i pracodawcą w obecności rodziców. Obowiązuje przy tym zasada dowolności wyboru zakładu pracy przez uczniów i ich rodziców. Uczeń dostarcza kopię umowy niezwłocznie po jej podpisaniu do kierownika szkolenia praktycznego.

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

Uczniowie w III klasie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 1 dnia w tygodniu (wtorek) u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje Dyrektor szkoły. Uczeń może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia praktycznego. Również w III klasie uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową. W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna praktyka zawodowa odbędzie się od 4 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r.