Przygotowanie językowo – kulturowe
Projekt „Dzisiaj staż, jutro praca” o nr 2019-1-PL01-KA102-062421, finansowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
7 grudnia (sobota), godz. 8.00 – 12.00, sala nr 12
9 grudnia (poniedziałek), godz. 15.30 – 17.30, sala nr 12
21 grudnia (sobota), godz. 8.00 – 12.00, sala nr 12