W dniach od 17 do 21 października odbędzie się Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w którym to forum weźmie udział również nasza szkoła organizując warsztaty dla mechaników i fototechników oraz prezentując ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych będą mieli również okazję zapoznać się z projektem „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” poprzez obserwację pokazu umiejętności uczestników projektu. Informacje na temat warsztatów można znaleźć tutaj
Celem forum jest między innymi:
– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
– prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów,
– prezentacja oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców,
– ułatwienie dostępu do indywidualnych porad doradcy zawodowego,
– rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia. (IG)