Wykaz podręczników obowiązujących
w Zespole Szkól Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie
w roku szkolnym 2018/2019
Technikum Samochodowe
Klasa I

K. Mrowcewicz, Przeszłośc to dziś. Literatura, język, kultura. 1 klasa liceum i technikum, cz. 1 (Nowa podstawa programowa),

Aleksander NAWARECKI, Dorota SIWICKA, Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie). Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 2, Wydawnictwo STENTORD.

CHECKPOINT A2+/-B1, David Spencer, Wydawnictwo Macmillan Education
Gabriela Montali, Daniela Mandeli „Komplet” 1 (podręcznik + ćwiczenia) Wydawnictwo Lektor Klett
S. Roszak, J. Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Nowa Era, (525/2012).
L. Lehman, W. Polesiuk, Po prostu fizyka, WSiP. (515/2012/2014).
B. Lenartowicz, M. Wójcik, „Czas na geografię ” PWN (355/2011).
J. Korba, Z. Smutek, Podstawy przedsiebiorczości, OPERON – 483/2012.
W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka. Zakres podstawowy i rozszerzony , NOWA ERA – 360/1-2/2011.
R. Hassa, A.Mrzigod, J. Mrzigod, „To jest chemia”, Wyd. Nowa Era.
A. Chłosta-Sikorska, R. Smolski, „Wiedza o społeczeństwie”, OPERON (407/2012)
M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowskin i in. „Spotkania z kulturą. Podręcznikdo wiedzy o kulturze dla liceum
i technikum” Nowa Era, Warszawa 2012 – Nr ewid. MEN: 449/2012
Czachorowski,Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era.
(450/2012).
Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie . Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkól ponadgimnazjalnych”. Wydawnictwo
Nowa Era.
M. Galikowski (cz.1) R. Hassa, M. Kaczmarzyk (cz.2), Przyroda do szkół ponadgimnazjalnych, cz. 1 i cz.2 + karty pracy

Klasa II

Aleksander NAWARECKI, Dorota SIWICKA, Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie). Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 2, Wydawnictwo STENTORD.

Ewa PACZOSKA, Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie). Podręcznik dla klasy II liceum i technikum, cz. 1, Wydawnictwo STENTOR
D. Spencer, Gatevay plus, Język angielski cz. 2, Wydawnictwo Macmillan Education, (674/2/2013/2015)
C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drobicki, T. Gajownik, „Infos – język niemiecki” 1A, 1B .(451/1,2/2012/2014).
W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka. Zakres podstawowy i rozszerzony , NOWA ERA – 360/1-2/2011.
S. Roszak, J. Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Nowa Era, (525/2012).
M. Galikowski (cz.1) R. Hassa, M. Kaczmarzyk (cz.2), Przyroda do szkół ponadgimnazjalnych, cz. 1
i cz.2 + karty pracy, Nowa Era (658/1/e/2013)

Klasa III

K. Mrowcewicz, Przeszłośc to dziś. Literatura, język, kultura. 2 klasa liceum i technikum, cz.2 oraz klasa 3 (Nowa podstawa programowa)
D. Spencer, Gatevay plus, Język angielski cz. 2, Wydawnictwo Macmillan Education, (674/2/2013/2015)
C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drobicki, T. Gajownik, „Infos – język niemiecki” 1A, 1B .(451/1,2/2012/2014).
W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka. Zakres podstawowy i rozszerzony , NOWA ERA – 360/1-2/2011.
S. Roszak, J. Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Nowa Era, (525/2012).
M. Galikowski (cz.1) R. Hassa, M. Kaczmarzyk (cz.2), Przyroda do szkół ponadgimnazjalnych, cz. 1 i cz.2 + karty pracy, Nowa Era (658/1/e/2013)

Klasa IV

Jacek KOPCIŃSKI, Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie). Podręcznik dla klasy III liceum i technikum, Wydawnictwo STENTOR
D. Spencer, Gatevay plus, cz. 2, Wydawnictwo Macmillan Education, (674/2/2013/2015)
C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drobicki, T. Gajownik, „Infos” 1A, 1B .(451/1,2/2012/2014).
J. Mastrolova, Intercar. Zawodowy język angielski dla branży samochodowej, Wyd. Print Group Sp. Z o.o.
W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka. Zakres podstawowy i rozszerzony , NOWA ERA – 360/1-2/2011.
S. Roszak, J. Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Nowa Era, (525/2012).
M. Galikowski (cz.1) R. Hassa, M. Kaczmarzyk (cz.2), Przyroda do szkół ponadgimnazjalnych, cz. 1
i cz.2 + karty pracy, Nowa Era

Branżowa Szkoła I Stopnia
Klasa I
J. Kusiak, „Język polski. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ , cz. 1, Wyd. OPERON .
M. Hobbs, J. Starr Kedle, “Real Life. Elementary” , Wyd. Macmillan.
Carla Tkadlećkova, Petr Tlusty, „Genau” 1 (podręcznik+ćwiczenia), Wydawnictwo Lektor Klett
A. Konstantynowicz, B. Kiljańska, M. Pająk, G, Ukleja, „Matematyka. Podręcznik dla ZSZ” , Wyd. OPERON.
L. Lehman, W. Polesiuk, Po prostu fizyka, WSiP. (515/2012/2014).
B. Burda, B. Halczak,, R. Józefiak, , A. Roszak, M. Szymczak, „Historia. Odkrywamy na nowo”, Wyd. OPERON.
R. Hassa, A.Mrzigod, J. Mrzigod, „To jest chemia”, Wyd. Nowa Era.
Czachorowski,Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era. (450/2012).
A. Chłosta-Sikorska, R. Smolski, Wiedza o społeczeństwie , OPERON (407/2012).

Klasa II
 

Jolanta KUSIAK, Język polski. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ , cz. 1, Wyd. OPERON
Barbara CHUDERSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ , cz. 2, Wyd. OPERON

M. Hobbs, J. Starr Kedle, “Real Life. Elementary” , Wyd. Macmillan.
C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drobicki, T. Gajownik, „Infos” 1A, 1B .(451/1,2/2012/2014).
B. Burda, B. Halczak,, R. Józefiak, , A. Roszak, M. Szymczak, „Historia. Odkrywamy na nowo”, Wyd. OPERON.
A. Konstantynowicz, B. Kiljańska, M. Pająk, G, Ukleja, „Matematyka. Podręcznik dla ZSZ” , Wyd. OPERON.

Klasa III
 

Barbara CHUDERSKA, Język polski. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla ZSZ , cz. 2, Wyd. OPERON
M. Hobbs, J. Starr Kedle, “Real Life. Elementary” , Wyd. Macmillan.

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drobicki, T. Gajownik, „Infos” 1A, 1B .(451/1,2/2012/
A. Konstantynowicz, B. Kiljańska, M. Pająk, G, Ukleja, „Matematyka. Podręcznik dla ZSZ” , Wyd. OPERON.