Przekazaliśmy partię ubrań do niedawno otwartego Charity Shop w Chorzowie. Ideą punktu jest nadawanie drugiego życia rzeczom, z których już się nie korzysta. Część rzeczy jest od razu przekazywana potrzebującym (Domy Opieki, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn itp.). Cześć jest sprzedawana, a dochód ze sprzedaży zostaje przekazany organizacjom pożytku publicznego, schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz na rzecz akcji charytatywnych. Dziękujemy za przekazanie rzeczy pani Wiesławie Nykiel oraz pani Agnieszce Kosior! (AZ)