W zeszłą środę Dyrektor szkoły pan Harald Kajzer wraz z koordynatorem projektu panią Ewą Kałucką wręczyli certyfikaty uczniom, którzy uczestniczyli w zagranicznej praktyce w Austrii. Spotkanie miało formę konferencji podsumowującej projekt, w czasie której uczniowie opowiadali o swoich wspomnieniach oraz chwalili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. To właśnie program „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048280 dofinansowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” umożliwił 25 uczniom praktykę zawodową, trwającą od 4.03.2019 r. do 29.03.2019 r. Uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych zdobywali doświadczenie w zakładach pracy zgodnych z kierunkami kształcenia oraz doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim. Austriacką instytucją partnerską, która pomogła w zorganizowaniu praktyk była organizacja BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH oraz współpracujące z nią miejscowe firmy. Wyjazd był całkowicie bezpłatny i obejmował: przygotowanie do wyjazdu, zaopatrzenie w odzież roboczą, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie a także część kulturową. Ponadto na swoje wydatki praktykanci otrzymywali kieszonkowe.