Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021/2022 tworzyć będą:

Daria Słotoś – klasa 2 BT;
Filip Halemba – klasa 3 bz;
Wiktoria Wysocka – klasa 2 b;
Patryk Bodnar – klasa 3ATG;
Magdalena Małecka – klasa 2BT;
Dominik Rak – klasa 1 AT.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 28 – 29 października wyłoniono zarząd samorządu, który utworzą:

Wiktoria Wysocka – przewodnicząca, 71 głosów;
Patryk Bodnar – wiceprzewodniczący, 45 głosów;
Filip Halemba – wiceprzewodniczący, 37 głosów.

Do Młodzieżowej Rady Miasta przedstawicielami zostali:

Patryk Bodnar;
Daria Słotoś;
Filip Halemba;
Wiktoria Wysocka.